XLII edycja Olimpiady Historycznej zakończona!

W dniach 1–4 kwietnia 2016 r. w Gdańsku odbyły się eliminacje centralne XLII Olimpiady Historycznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Kancelarią Sejmu RP. Wzięło w nich udział 99 uczniów, z których 42 uzyskało tytuł laureata Olimpiady Historycznej.

Listy laureatów i finalistów XLII Olimpiady Historycznej są dostępne on-line tutaj. Laureatom i finalistom tegorocznej edycji Olimpiady serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!

Składamy podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tegorocznej edycji Olimpiady Historycznej.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

15-04-2016


ELIMINACJE CENTRALNE CORAZ BLIŻEJ!

Komitet Główny Olimpiady Historycznej składa serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom eliminacji okręgowych, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego XLII Olimpiady Historycznej. Finał Olimpiady odbędzie się w Gdańsku w dniach 1–4 kwietnia 2016 r. Podobnie jak w ubiegłym roku udział w nim wezmą osoby, które na etapie okręgowym uzyskały co najmniej 90 punktów. Wszystkim życzymy powodzenia!

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z tematami prac pisemnych oraz tekstami źródłowymi z eliminacji centralnych poprzednich edycji Olimpiady (zakładka: Poprzednie edycje i kolejno eliminacje centralne).

Wszystkim, którzy w tegorocznej edycji zawodów zakończyli swe zmagania na etapach okręgowych i szkolnych, serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w olimpijskich zmaganiach. Jesteśmy przekonani, że wiedza i doświadczenia przez Państwa zdobyte, okażą się pomocne w realizacji nowych wyzwań.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

07-03-2016


ODESZŁA PANI PROFESOR MARIA NARTONOWICZ-KOT - PRZEWODNICZĄCA KOMITETU OKRĘGOWEGO W ŁODZI

Z żalem informujemy, że 26 listopada 2015 r. w Łodzi zmarła Pani Profesor Maria Nartonowicz-Kot, Przewodnicząca Komitetu Okręgowego w Łodzi, wieloletnia członkini Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

27-11-2015


ELIMINACJE SZKOLNE XLII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ – TEMATY PRAC BADAWCZYCH

Zgodnie z terminarzem XLII Olimpiady Historycznej 2015/2016 Komitet Główny ogłosił tematy prac badawczych dla uczestników tegorocznej edycji Olimpiady. Zapraszamy do zapoznania się z tematami tutaj.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

14-09-2015


RUSZA 42. OLIMPIADA HISTORYCZNA!

Polskie Towarzystwo Historyczne zaprasza uczniów pasjonujących się historią do udziału w 42. Edycji Olimpiady Historycznej, organizowanej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kancelarii Sejmu RP oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Gorąco zachęcamy do podjęcia olimpijskiej rywalizacji i dołączenia do prestiżowego grona Laureatów i Finalistów naszej Olimpiady!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z aktualnym Terminarzem, Programem i Regulaminem Olimpiady Historycznej. Nauczycieli pragnących zgłosić uczniów do udziału w Olimpiadzie zapraszamy do kontaktowania się z Sekretarzami Komitetów Okręgowych, których wykaz znaleźć można w zakładce ADRESY. Zwracamy uwagę, że już 14 września 2015 r. na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl ogłoszone zostaną tematy prac badawczych dla uczestników I etapu.

Życzymy powodzenia!

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

13-09-2015


FINAŁ I ZAKOŃCZENIE XLI OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

W dniach 11–13 kwietnia 2015 r. w Gdańsku odbyły się eliminacje centralne XLI Olimpiady Historycznej. Wzięło w nich udział 108 uczniów, z których 44 uzyskało tytuł laureata Olimpiady Historycznej.

Listy laureatów i finalistów XLI Olimpiady Historycznej są dostępne on-line tutaj. Wszystkim laureatom i finalistom tegorocznej edycji Olimpiady składamy jeszcze raz gorące gratulacje i życzenia dalszych sukcesów!

Wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację XLI Olimpiady Historycznej, serdecznie dziękujemy, mając nadzieję na dalszą współpracę.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

18-04-2015


FINAŁ TUŻ-TUŻ!

Komitet Główny Olimpiady Historycznej gratuluje wszystkim uczestnikom eliminacji okręgowych, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego XLI Olimpiady Historycznej. Zawody odbędą się w Gdańsku w dniach 11–13 kwietnia 2015 r. Podobnie jak w ubiegłym roku wezmą w nich udział osoby, które na etapie okręgowym uzyskały co najmniej 90 punktów. Wszystkim życzymy powodzenia!

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z tematami prac pisemnych oraz tekstami źródłowymi z eliminacji centralnych poprzednich edycji Olimpiady (zakładka: Poprzednie edycje i kolejno eliminacje centralne).

Wszystkim, którzy zmagania w tegorocznej Olimpiadzie zakończyli na etapach okręgowych i szkolnych, składamy serdeczne gratulacje i dziękujemy za udział w zawodach. Wierzymy, że zdobyte doświadczenia okażą się pomocne w realizacji kolejnych (nie tylko naukowych) wyzwań.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

25-03-2015


ZMIANA NA STANOWISKU SEKRETARZA KOMITETU OKRĘGOWEGO OLIMPIADY W OPOLU

Po wielu latach pełnej zaangażowania pracy na rzecz Olimpiady Historycznej Pan Janusz Korczyk ustąpił ze stanowiska Sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Opolu. Na jego miejsce powołany został mgr Dariusz Gołębiowski. W związku z powyższym z dniem 28 X 2014 r. uległy zmianie dane kontaktowe opolskiego Komitetu Okręgowego. Zainteresowanych odsyłamy do zakładki ADRESY i prosimy o kierowanie dalszej korespondencji do nowego Sekretarza.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

29-10-2014


JUBILEUSZ 40-LECIA OLIMPIADY HISTORYCZNEJ I ROCZNICOWA PUBLIKACJA

W 2014 roku mija czterdzieści lat od czasu, gdy Polskie Towarzystwo Historyczne podjęło się realizacji pierwszej ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Z tej okazji Komitet Główny Olimpiady Historycznej zorganizował w Szczecinie Uroczystość Jubileuszu Czterdziestolecia Olimpiady Historycznej 1974-2014. Nakładem PTH ukazała się również okolicznościowa publikacja „Olimpiada Historyczna 1974-2014. Historia i pamięć”.

JUBILEUSZ 40-LECIA OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Jubileuszowa Uroczystość odbyła się 17 września 2014 r., w przeddzień XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, w gotyckich podziemiach zabytkowego ratusza staromiejskiego w Szczecinie. W obchodach uczestniczyło ponad 80 osób reprezentujących środowiska historyków z całego kraju, wśród nich Zarząd Główny i prezesi terenowych oddziałów PTH, członkowie Komitetu Głównego i komitetów okręgowych Olimpiady Historycznej, Przewodniczący i członkowie Komitetu Nauk Historycznych PAN, a także dawni laureaci Olimpiady Historycznej oraz nauczyciele przez wiele lat pracujący na rzecz Olimpiady. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Partnera Olimpiady Historycznej – Instytutu Pamięci Narodowej oraz Mecenasa Olimpiady – Banku Zachodniego WBK.

W czasie Uroczystości Prezes PTH prof. Jan Szymczak i Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej prof. Stanisław Roszak wręczyli Medale „Zasłużony dla Olimpiady Historycznej”. Szczególnie uhonorowany został nestor polskich historyków, profesor Henryk Samsonowicz, pierwszy Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej (lata 1974-1976), który podzielił się z obecnymi swoją refleksją o przeszłości Olimpiady. Medale wręczono także zasłużonym dla Olimpiady naukowcom i nauczycielom z województwa zachodniopomorskiego.

JUBILEUSZ 40-LECIA OLIMPIADY HISTORYCZNEJ - okładka

Uroczystość Jubileuszu 40-lecia Olimpiady Historycznej była również okazją do zaprezentowania zebranym okolicznościowej publikacji pt. Olimpiada Historyczna 1974-2014. Historia i pamięć, której wydanie sfinansował Mecenas Olimiady – Bank Zachodni WBK. W książce znalazł się artykuł naukowy omawiający genezę i dzieje Olimpiady Historycznej w ciągu ostatnich 40 lat oraz niemal 30 artykułów wspomnieniowych napisanych przez osoby zaangażowane w przebieg Olimpiady w charakterze organizatorów lub uczestników. Swoimi wspomnieniami podzielili się na łamach książki m.in. dawni laureaci i finaliści Olimpiady – obecnie znani historycy - profesorowie Andrzej Friszke, Marek Ney-Krwawicz, Bogusław Dybaś, Jan Lencznarowicz czy Andrzej Nowak. Ważną częścią publikacji są imienne wykazy laureatów Olimpiady Historycznej z lat 1974-2014, zestawienia nazwisk przygotowujących ich nauczycieli oraz listy tematów prac pisemnych kolejnych edycji.

Mecenasem Obchodów Czterdziestolecia Olimpiady Historycznej jest Bank Zachodni WBK realizujący w Polsce Santander Universidades.

 

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

15-10-2014


ELIMINACJE SZKOLNE XLI OLIMPIADY HISTORYCZNEJ - TEMATY PRAC BADAWCZYCH

Ogłaszamy tematy prac badawczych dla uczestników eliminacji szkolnych XLI Olimpiady Historycznej 2014/2015. Wykaz tematów dostępny jest tutaj.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

15-09-2014


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W 41. OLIMPIADZIE HISTORYCZNEJ

Już po raz 41. zapraszamy uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia szlachetnej rywalizacji w ramach Olimpiady Historycznej. Zachęcamy do udziału tych, których pasją jest poznawanie przeszłości i stawianie czoła niepospolitym wyzwaniom. Skorzystajcie z możliwości sprawdzenia swej wiedzy i umiejętności! Na najlepszych w tym roku miłośników historii czekają jak zawsze uprawnienia laureatów i finalistów, atrakcyjne nagrody, nowe przyjaźnie, ciekawe doświadczenia i duże emocje.

Najważniejsze informacje dotyczące Olimpiady Historycznej zawarte są w Regulaminie i Programie Olimpiady. Nie uległy one zmianie od czasu zakończenia poprzedniej edycji. Zapraszamy również do zapoznania się z Terminarzem i śledzenia olimpijskich Aktualności. Już 15 września 2014 r. opublikujemy tematy prac pisemnych dla uczestników I etapu.

Uwaga! Nastąpiła zmiana na stanowiskach Sekretarzy Komitetów Okręgowych w Kielcach i Poznaniu. Podajemy nowe dane kontaktowe:

Przypominamy, że uczniowie powinni zgłaszać swoją deklarację uczestnictwa w Olimpiadzie Historycznej do nauczycieli historii lub dyrekcji szkoły.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej Olimpiady Historycznej życzymy udanego startu i sukcesu!

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

08-09-2014


ZAPRASZAMY DO SZCZECINA NA UROCZYSTOŚĆ 40-LECIA OLIMPIADY HISTORYCZNEJ!

Zaproszenie do Szczecina na uroczystość 40-lecia Olimpiady Historycznej

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

08-09-2014


FINAŁ I ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZOWEJ, XL OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

W dniach 5–7 kwietnia 2014 r. w Gdańsku odbyły się eliminacje centralne XL Olimpiady Historycznej. Wzięło w nich udział 121 uczniów, z których 46 uzyskało tytuł laureata Olimpiady Historycznej.

Listy laureatów, finalistów i uczestników XL Olimpiady Historycznej są dostępne on-line tutaj. Wszystkim osobom biorącym udział w eliminacjach centralnych Olimpiady serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Składamy podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tegorocznej edycji Olimpiady. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

09-04-2014


KOREKTA W REGULAMINIE

Informujemy, że w regulaminie Olimpiady (w punktacji etapu centralnego) na stronie internetowej wkradł się błąd, który został już poprawiony. Za pomyłkę, która mogła wywołać poruszenie, gorąco przepraszamy.

Dokonano również korekty sformułowania określającego wymogi uzyskania tytułu finalisty Olimpiady (§ 15) – „Status finalisty uzyskują uczestnicy eliminacji III stopnia, którzy otrzymali co najmniej dwie oceny pozytywne (ocena dostateczna lub wyższa) w eliminacjach III stopnia”.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

08-04-2014


ELIMINACJE CENTRALNE JUŻ WKRÓTCE!

Komitet Główny Olimpiady Historycznej składa serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom eliminacji okręgowych, którzy zakwalifikowali się do eliminacji centralnych tegorocznej edycji Olimpiady, uzyskując łączny wynik z II etapu w wysokości minimum 90 punktów (lista osób znajduje się TUTAJ). Finał XL Olimpiady Historycznej odbędzie się w Gdańsku w dniach 4–7 kwietnia 2014 r. Wszystkim życzymy powodzenia!

Osobom, które zakończyły swój udział w tegorocznej edycji Olimpiady na etapach okręgowym i szkolnym, również gratulujemy i dziękujemy za udział w zawodach. Wykazali się Państwo rzetelną wiedzą, nieprzeciętnymi umiejętnościami i pragnieniem bycia jak najlepszymi. Mamy nadzieję, że olimpijskie doświadczenia niejednokrotnie przydadzą się Państwu w przyszłości, a z częścią z Państwa spotkamy się w kolejnych latach.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej


ELIMINACJE SZKOLNE – TEMATY PRAC BADAWCZYCH

Komitet Główny Olimpiady Historycznej ogłosił tematy prac badawczych dla uczestników eliminacji szkolnych XL Olimpiady Historycznej 2013/2014. Wykaz tematów dostępny jest TUTAJ.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

17-09-2013


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 40. OLIMPIADZIE HISTORYCZNEJ

Wraz z początkiem roku szkolnego 2013/2014 rusza nowa, jubileuszowa – 40. edycja Olimpiady Historycznej, organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kancelarii Sejmu RP oraz Instytutu Pamięci Narodowej.
Informujemy, że zmienił się regulamin i program Olimpiady. Szczególną uwagę zwracamy na:

  1. Wydłużenie czasu przygotowania pracy badawczej na I etapie Olimpiady – tematy zostaną opublikowane na stronie internetowej Olimpiady już 16 września 2013 roku.
  2. Pojawienie się wykazu podręczników do poszczególnych specjalności dla osób przygotowujących się do eliminacji III etapu.
  3. Zmniejszenie liczby specjalności do sześciu: 1) starożytność, 2) średniowiecze, 3) epoka nowożytna, 4) XIX wiek (do 1918 roku), 5) XX wiek (od 1918 roku), 6) historia parlamentaryzmu w Polsce; na I etapie dodatkowa, siódma specjalność –  historia regionu.
  4. Wprowadzenie dodatkowej oceny celującej (6) na wszystkich etapach Olimpiady w eliminacjach pisemnych i ustnych, co powoduje zmianę ogólnej punktacji.
  5. Uczestnictwo obserwatorów zewnętrznych w pracach komisji podczas eliminacji ustnych II i III stopnia.
  6. Wprowadzenie w eliminacjach centralnych, obok dotychczasowego tytułu finalisty lub laureata, kategorii uczestnika eliminacji III stopnia.

Nauczycieli chcących zgłosić szkoły do udziału w Olimpiadzie Historycznej prosimy o kontakt z Sekretarzami Komitetów Okręgowych.
Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Olimpiadzie. Stoi przed Wami szansa na sprawdzenie i poszerzenie swojej wiedzy, uzyskanie nagród i uprawnień przysługujących laureatom i finalistom Olimpiady Historycznej, a także zdobycie nowych doświadczeń i nawiązania przyjaźni z innymi miłośnikami historii z całego kraju.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Olimpiady Historycznej życzymy powodzenia!

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

02-09-2013


ODSZEDŁ PROFESOR JACEK STASZEWSKI - HONOROWY PRZEWODNICZĄCY OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Z głębokim żalem informujemy, iż 26 sierpnia 2013 r. w Toruniu zmarł Profesor Jacek Staszewski, wieloletni Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, wybitny historyk i wspaniały człowiek. Sprawy Olimpiady były mu bliskie aż do ostatnich dni życia. Pozostanie na zawsze obecny w naszej pamięci.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

28-08-2013


FINAŁ I ZAKOŃCZENIE XXXIX OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Miło nam poinformować, że w dniach 6–8 kwietnia 2013 r. w Gdańsku odbyły się eliminacje centralne XXXIX Olimpiady Historycznej. Wzięło w nich udział 130 uczestników, z których 55 osób uzyskało tytuł laureata Olimpiady Historycznej. Warto podkreślić, że aż siedem osób uzyskało maksymalną do zdobycia liczbę punktów.

Listy Laureatów i Finalistów XXXIX Olimpiady Historycznej są dostępne on-line tutaj.

Laureatom i Finalistom XXXIX Olimpiady Historycznej składamy gorące gratulacje i życzenia dalszych sukcesów!

Wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację XXXIX Olimpiady Historycznej, serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej współpracy.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

05-01-2013


ELIMINACJE CENTRALNE CORAZ BLIŻEJ

Komitet Główny Olimpiady Historycznej składa gratulacje wszystkim uczestnikom eliminacji okręgowych, którzy zakwalifikowali się do finału tegorocznej edycji Olimpiady. Eliminacje centralne odbędą się w Gdańsku w dniach 6-8 kwietnia 2013 r., weźmie w nich udział aż 130 uczniów. Wszystkim życzymy powodzenia!

Zachęcamy również do zapoznania się z zestawami tekstów źródłowych z dwóch ostatnich edycji Olimpiady Historycznej. Liczymy na to, że ułatwią one Państwu przygotowania do części pisemnej eliminacji centralnych. Teksty znajdują się pod poniższymi łączami:


Jednocześnie dziękujemy wszystkim tym osobom, których udział w Olimpiadzie Historycznej zakończył się na poziomie eliminacji okręgowych lub szkolnych. Wielu z Państwa wykazało się nieprzeciętną wiedzą, umiejętnościami i wolą walki o jak najlepszy rezultat pod okiem zaangażowanych nauczycieli. Wierzymy, że doświadczenia zdobyte w czasie Olimpiady przyczynią się do Państwa sukcesów podczas realizowania kolejnych wyzwań.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

06-03-2013


ELIMINACJE SZKOLNE – TEMATY PRAC BADAWCZYCH

Komitet Główny Olimpiady Historycznej ogłosił tematy prac badawczych dla uczestników eliminacji szkolnych XXXIX Olimpiady Historycznej 2012/2013. Wykaz tematów dostępny jest TUTAJ

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

12-10-2012


Ruszyła XXXIX Olimpiada Historyczna!

Początek roku szkolnego 2012/2013 to również początek kolejnej, już XXXVIII Olimpiady Historycznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu RP.

Zapraszamy do rywalizacji wszystkich uczniów szkół średnich zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie. Stoi przed Wami możliwość poszerzenia swojej wiedzy, uzyskania nagród i uprawnień przysługujących laureatom i finalistom Olimpiady Historycznej, a także okazja do zdobycia nowych doświadczeń i zawiązania trwałych przyjaźni z innymi miłośnikami historii z całego kraju.

Najistotniejsze informacje dotyczące przebiegu Olimpiady Historycznej w 2012/2013 roku można znaleźć na niniejszej stronie. Polecamy zwłaszcza lekturę zaktualizowanego REGULAMINU oraz TERMINARZA bieżącej edycji. Zwracamy szczególną uwagę na rozszerzenie zakresu chronologicznego specjalności „Losy Polaków na Wschodzie” na okres od XVIII do XX w., ograniczenie zakresu tematycznego trzeciego pytania na eliminacjach ustnych etapu okręgowego oraz zmiany danych kontaktowych Komitetów Okręgowych w Katowicach i Lublinie.

Nauczycieli chcących zgłosić szkoły do udziału w Olimpiadzie Historycznej prosimy o kontakt z Sekretarzami Komitetów Okręgowych.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Olimpiady Historycznej życzymy powodzenia!

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

05-09-2012


FINAŁ I ZAKOŃCZENIE XXXVIII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 31 III - 2 IV 2012 odbyły się w Gdańsku eliminacje finałowe XXXVIII Olimpiady Historycznej. Wzięło w nich udział 120 uczestników, z których aż 59 osób uzyskało tytuł Laureata Olimpiady Historycznej. Listy Laureatów i Finalistów XXXVIII Olimpiady Historycznej są już dostępne on-line tutaj.

Wszystkim Laureatom i Finalistom XXXVIII Olimpiady Historycznej składamy jeszcze raz gorące gratulacje i życzenia dalszych sukcesów!

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

26-06-2012


TEMATY PISEMNYCH PRAC BADAWCZYCH - ELIMINACJE SZKOLNE

W dniu 13 października 2011 r. Komitet Główny Olimpiady podał do wiadomości tematy pisemnych prac badawczych dla uczestników eliminacji szkolnych XXXVIII Olimpiady Historycznej 2011/2012. Wykaz tematów dostępny jest tutaj.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

13-10-2011


UWAGA!!! KOREKTA TERMINU ELIMINACJI SZKOLNYCH OLIMPIADY!

Bardzo przepraszamy Państwa za pomyłkę w terminarzu XXXVIII Olimpiady Historycznej. Eliminacje szkolne tegorocznej edycji odbędą się w dniu 13 października (czwartek), a nie, jak informowaliśmy dotąd, w Dniu Nauczyciela, tj. 14 października. Również 13 października na stronie internetowej Olimpiady zostaną opublikowane tematy prac pisemnych dla uczestników eliminacji szkolnych.

Jednocześnie informujemy Państwa, że jest już dostępny nowy wykaz lektur. Prosimy o szczególnie uważne zapoznanie się z nowymi zasadami dotyczącymi ich doboru.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

07-09-2011Z przyjemnością informujemy, że wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2011/2012 rusza kolejna, już XXXVIII edycja Olimpiady Historycznej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rywalizacji!

Miło nam poinformować, że począwszy od tego roku uczestnicy Olimpiady Historycznej mogą startować w eliminacjach w ramach nowej specjalności: Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r. Jest to rezultatem włączenia w zakres działań realizowanych przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej odrębnej olimpiady dotyczącej tej problematyki organizowanej dotąd przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

UWAGA! Prosimy o uważną lekturę zaktualizowanego REGULAMINU Olimpiady Historycznej. Zmianie uległy również ADRESY Komitetu Głównego oraz Komitetów Okręgowych w Krakowie, Olsztynie i Toruniu.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

29-08-2011